SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Co je to sociální podnik?
Některé firmy se snaží svým podnikáním naplňovat společensky prospěšné cíle. Pokud splňují principy sociálního podnikání definované na portálu Českého sociálního podnikání a současně se k naplňování těchto principů veřejně hlásí, nazýváme je sociálními podniky.

Proč je MYJÓMI sociální podnik?
Většinu našich zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním postižením, patříme tedy mezi integrační sociální podniky.

Kde vznikají Vaše šátky a kdo je šije?
Šicí dílny provozujeme v Brně, Třebíči, Břeclavi a v Chocni. Pracují v nich šikovné švadlenky, které dokazují, že s úpravou pracovních podmínek lze vykonávat svou profesi i přes zdravotní omezení. V MYJÓMI mají zkrácenou pracovní dobu, jednosměnný provoz, příležitost pracovat v malém přátelském kolektivu, v neposlední řadě také profesionální šicí stroje a odborné vedení. Práce na drobných výrobcích, které neznamenají velkou fyzickou zátěž, je samozřejmostí.

S kým MYJÓMI spolupracuje v rámci integrace OZP do pracovního procesu?
Zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce neznamená jen poskytnout jim pracovní příležitost. Často je potřeba upravit pracovní podmínky jejich možnostem, schopnostem a dovednostem, někdy i poradit ve svízelných situacích v rámci soukromého života. Proto MYJÓMI navázalo spolupráci se službami sociální rehabilitace Agapo, o. p. s., Taxis sociální rehabilitace a nadačním fondem Revenium. Možnost pracovního uplatnění u nás nacházejí i lidé žijící v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Zde je velmi důležitá spolupráce s pracovníky těchto domovů: Centrum sociálních služeb Kociánka, p. o. (Brno), Domov na rozcestí, p. o. (Svitavy), Domov pro OZP Zámek Břežany, p. o., Domov pro OZP Srdce v domě, p. o. (Klentnice), Domov u studánky (Anenská Studánka u Lanškrouna), p. o., Domov pro OZP Domov u lesa Tavíkovice, p. o., Domov pro OZP Zámeček Střelice, p. o. a Sociální služby Šebetov, p. o. Jsme členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Jak se podepisuje nouzový stav na fungování integračních sociálních podniků?
Řada firem řeší problémy způsobené zrušením nebo odložením některých zakázek a odlivem části zaměstnanců do karantény, pracovní neschopnosti nebo OČR. Sociální podniky, které zaměstnávají množství osob se zdravotním postižením, mají situaci složitější, protože pravděpodobnost odlivu zaměstnanců je mnohem vyšší právě z důvodu zdravotního omezení. Ve všech domovech pro osoby se zdravotním postižením platí preventivní karanténa, takže tito lidé nemohou do práce. Lidé se sníženou imunitou nebo dýchacími obtížemi zůstávají doma, aby se nevystavovali riziku nákazy, která by pro ně měla fatální důsledky. Zaměstnanci s psychickým onemocněním mohou nastalé období hůře zvládat, což může z pracovní schopnosti vyřadit i je. Zrušení nebo odložení zakázek lze nahradit převedením na jinou práci velmi omezeně kvůli nutnosti respektovat speciální podmínky jednotlivých zaměstnanců. Osoby s mentálním nebo těžším tělesným postižením nemohou pracovat na první zakázce, která se v tomto období naskytne. Pracovní činnosti musejí splňovat určitá specifika atd. Toto vše a mnohé další se odráží do ekonomické stránky sociálního podniku. Udržet rovnováhu v podobné situaci je opravdu velmi náročné. Čekáme, jak dlouho bude tento stav trvat a jak se k celému problému postaví stát.